"Klient ma 24 godzin od momentu otrzymania towaru na sprawdzenie glazury i terakoty ( udogodnienie to nie obejmuje dekoracji ,listew , mozajek i pozostałych elementów dekoracyjnych). Wszystkie elementy dekoracyjne układane są na wierzchu palety co powoduje ich sprawne sprawdzenie przy kurierze."

1. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem firm:
SCHENKER , JASFBG , DPD  oraz własnym transportem sklepu.

2. Towary  dostarczane są przez firmę kurierską w dniach roboczych.

3. Klient zobowiązany jest dostosować się do ustaleń z kurierem określających termin oraz godzinę dostarczenia zamówienia pod wskazany adres i odebrać przesyłkę osobiście lub przez osobę upoważnioną , po uprzednim poinformowaniu sklepu.

4. Kurier  nie wnosi towaru do domu lub lokalu. Klient zobowiązany jest tą czynność wykonać we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

5. Jeżeli kurier nie zastanie klienta pod adresem dostawy towaru , awizuję przesyłkę i wskazuje miejsce gdzie klient może odebrać towar.

6. Przesyłkę awizowaną klient zobowiązany jest odebrać na własny kosztw terminie 2 dni roboczych , po upływie tego terminu następuje anulowanie zamówienia , a kosztami zwrotu przesyłki z magazynu do sklepu , oraz ewentualnymi kosztami magazynowania przesyłki prze kuriera obciążony zostaje klient.

7. Ponowna dostawa towaru może nastąpić po wyrażeniu zgody przez sklep.

8. Klient po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki pod względem jakościowym i ilościowym(ewentualne uszkodzenia) i jej zgodnośc z zamówionymi towarami.

9. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki muszą być opisane w protokole reklamacyjnym lub na liście przewozowym w obecności kuriera.

10.  Nie zachowanie postanowień tego regulaminu powoduję utratę przez klienta wszelkich roszczeń reklamacyjnych dotyczących tej przesyłki w zakresie niezgodności jakich klient mógł wykryć przyjmując i sprawdzając przesyłkę w sposób określony w niniejszym regulaminie.

11. Jeśli dostarczany towar będzie na palecie euro należy obejrzeć ją z zewnątrz czy paleta nie nosi znamion uszkodzenia.

12. Dokładne sprawdzenie zawatości przesyłki i wnętrza opakowań znajdujących się na palecie klient zobowiązany jest dokonać w ciagu 24 godzin. od otzrymania przesyłki.

13. Jeżeli stan przeyłki po dokładnym sprawdzeniu budzi zastrzeżenia , klient zobowiązany jest niezwłocznie po sprawdzeniu przesyłki złożyć do sklepu zgłoszenie reklamacyjne z zachowanie zasad wskazanych w regulaminie.

14. Sklep rozpatrując reklamację może zażądać od klienta zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych informacji pozwalających rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne , celem roszczeń przysługujących klientowi od uszkodzoneg towaru.

15. W przypadku braku współpracy klienta ze sklepem w zakresie żądań sklepu kierowanych do klienta o których mowa w pkt. 14 , uważa się za rezygnację klienta z roszczń reklamacyjnych.

16. W przypadku odbioru osobistego , klient zobowiązany jest sprawdzić odbierany towar pod względem ilościowym i jakościowym w momencie wydawania towaru.

17. Brak jakichkolwiek zastrzeżen ilościowych i jakościowych  klienta do odbieranych osobiście towarów w momencie wydawania powoduję utratę przez klienta wszelkich roszczeń reklamacyjnych w zakresie nieprawidłowości jakie klient mógł wykryć przyjmując i badając towar.

18. W przypadku odbioru osobistego  towaru przez klienta sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trasporcie towaru z magazynu do miejsca zamieszkania klienta.

Koszt transportu zamówionych towarów:

Transport na terenie całego kraju :

Wartość zamówienia

Koszt transportu                     - 135 zł

Koszt pobrania kurierskiego     - 25 zł.

Odbiór osobisty w Opocznie     -30 zł

 

Czas dostawy jest szacowany na podstawie dostępności danego produktu.

Towar dostarczany jest przez firmę kurierską do klienta w terminie do 48 godzin od daty wysłania towaru.

W wyjątkowych sytuacjach, czas ten może ulec wydłużeniu o czym klient zostanie poinformowany.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.